Przygoda z Tatą – Gorzów 18 czerwca 2023r.

18 czerwca br. w 16 miastach wojewódzkich odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – gra miejska „Przygoda z Tatą”.
Dzięki tej zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział.

Organizatorem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wspólnie z  Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Uczestnicy bezpłatnej zabawy mogą liczyć na wiele atrakcji, przygód i pamiątek. Czekamy na Wasze zgłoszenia! 

ZAPISZ SIĘ!
ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ Z TATĄ!

Gra miejska „Przygoda z Tatą”

Gra miejska „Przygoda z Tatą” realizowany jest w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
Celem gry jest wspólne spędzanie czasu na poznawaniu lokalnych atrakcji, ciekawych historycznie miejsc i budowanie w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

Potwierdź swoje przybycie 18 czerwca, wypełniając poniższy formularz!

Zapisy online kończymy 16 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00, jednak zapisywać się będzie można też w dniu startu osobiście, przy odbiorze pakietów startowych.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

  rEGULAMIN GRY MIEJSKIEJ "przygoda z tatą"

  samolot2

  REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

  „PRZYGODA Z TATĄ”

  1. Organizatorzy

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w grze miejskiej pod nazwą „Przygoda z Tatą”.
  2. Organizatorem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” zwanej dalej „Grą”, jest Wojewoda Lubuski , zwany dalej „Organizatorem”.

  2. Zasady Gry – UDZIAŁ W GRZE

  1. Udział w Grze jest bezpłatny oraz dobrowolny.
  2. W Grze biorą udział osoby, zwane dalej Uczestnikami, tworzące Drużyny, przyporządkowane do odpowiedniej kategorii :

  – Kategoria 1 – Rodzina z małymi dziećmi – od urodzenia do 13 lat

  – Kategoria 2 – Rodzina ze starszymi dziećmi 14-18 lat

  – Kategoria 3 – Rodzina w zespole mieszanym (z dziećmi w różnym wieku)

  patronat medialny: